Pinot Noir Yealands Way, YEALANDS ESTATE Zobrazit větší

Pinot Noir Yealands Way, YEALANDS ESTATE

428

Nové víno

Pinot Noir Yealands Way má jasnou rubínovou barvu, ve vůni je charakter černých třešní, v chuti je velmi ovocné s jemným tříslovitým koncem.

Více informací

361,00 Kč s DPH

Více informací

PINOT NOIR YEALANDS WAY, YEALANDS ESTATE

Hrozny pro Pinot Noir Yealands Way pocházejí ze dvou vinohradů v údolí Awatere a rovněž z oblasti Centrálního Otaga. Pinot Noir měl nízký výnos a byl sbírán při optimální zralosti. Všechny parcely byly sbírány a zpracovány zvlášť. Následovala chladná macerace při 6 – 8 °C po dobu 5 dní. Po zahřátí a dodání kvasinek byla zahájena rychlá, teplá fermentace při ručním míchání, čímž vzniklo víno s elegancí a rovnováhou. Po vykvašení proběhlo šetrné lisování. Část vína pak ležela kratší dobu v použitých barikových sudech z francouzského dubu při probíhající malolaktické fermentaci. Pak došlo ke smíchání se zbytkem vína, který v barikových sudech neležel.
Pinot Noir Yealands Way má jasnou rubínovou barvu, ve vůni je charakter černých třešní, v chuti je velmi ovocné s jemným tříslovitým koncem.
Teplota podávání je 16 – 18 °C.
Doporučujeme kombinovat s grilovaným lososem a s jemnými, málo výraznými úpravami červených mas.
Skladovací potenciál je 3 – 5 let.

VINAŘSTVÍ YEALANDS ESTATE– NOVÝ ZÉLAND

Když byly první keře révy vinné v roce 2002 sázeny v oblasti Seaview v údolí Awatere, mnoho lidí si myslelo, že prudké profily (kontury) úpatí kopců budou příliš náročné na pěstování révy vinné. Názor Yealands byl odlišný. Pod vlivem lásky k zemi Petr Yealands, majitel vinařství, uvažoval jinak.
Často pracující sám pozdě do noci Petr řídil úpravy země (terénu). Byly zarovnávány strže, terasovány kopce a vysazovány řady sazenic za použití GPS vytýčení. Drsná rozeklaná pastevecká zem byla změněna na udržitelnou vinařskou oblast.

Vinařství Yealands Estate je nyní největší privátní vinařství na Novém Zélandě a ukazuje inovativní ekologickou udržitelnost.
Hrozny a víno jsou pečlivě (opatrně) zpracovány od vinohradu do láhví s použitím nízkodopadových metod, aktuálních zelených technologií a některých velmi tvořivých myšlenek.
Vinařství Yealands Estate patří do malé skupinky firem z celého světa, která dosáhla (získala) na certifikát CarboNZero a první na Novém Zélanděměří a eliminuje skleníkové plyny.

Využívá dešťové vody, výroby energie z větrných a solárních elektráren – všechny aspekty projektu vinařství a operací jsou směrovány k využívání obnovitelných zdrojů.
Ve vinohradech jsou ekologické iniciativy rovněž výrazné. Můžeme tu najít více než 20 mokřin vytvořených (zbudovaných) pro ochranu a rozmnožování (přitáhnutí) místních druhů a rovněž mezi vinohrady stádo pasoucích se Baby-doll miniaturních ovcí. Jsou příliš malé, takže nedosáhnou na hrozny (ovce normální velikosti hrozny spásají). Tyto pintu velké živé „plečky“ obstarávají celoroční sekání plevelů, eliminaci škůdců včetně přírodního hnojení.