Gewürztraminer YEALANDS ESTATE Zobrazit větší

Gewürztraminer YEALANDS ESTATE

432

Nové víno

Gewürztraminer YEALANDS ESTATE je vyroben výhradně z hroznů jedné části vinohradu Seaview. Hrozny byly dále speciálně vybírány s ohledem na zralost a aroma.

Více informací

560,00 Kč s DPH

Více informací

GEWÜRZTRAMINER YEALANDS ESTATE

Vinohrad Seaview (oblast Marlborough), v němž byly vypěstovány hrozny pro Gewürztraminer YEALANDS ESTATE, je vystaven velmi tvrdým klimatickým podmínkám – vysoká míra slunečního svitu, silné větry, chladné noci a nízký úhrn srážek. Tyto faktory vedou k produkci menších bobulí hroznů, jejichž slupka je pevnější, čímž poskytují intenzivnější ovocné aroma.
Gewürztraminer YEALANDS ESTATE je vyroben výhradně z hroznů jedné části vinohradu Seaview, která se označuje jako blok L1. Hrozny byly dále speciálně vybírány s ohledem na zralost a aroma.
Po sklizni byly hrozny ochlazeny a pomlety, pak ponechány ležet po dobu 14 hodin, kdy byl kontakt moštu se slupkami (pro zajištění fenolické struktury). Poté byly hrozny jemně lisovány, odkaleny a zakvašeny vybranými kvasinkami, aby se vyzvedly ovocné charakteristiky.
Fermentace byla zastavena na úrovni, kdy vinař uznal, že úroveň alkoholu, cukrů a fenolů je v rovnováze.
Tak vzniklo bílé víno s bohatým aroma květů a čínských švestek spolu se zázvorem, které se snoubí s nádhernou fenolickou strukturou.
Teplota podávání 10 – 16 °C.
Doporučená délka archivace je 4 – 5 let.
Víno doporučujeme k pokrmům z drůbežích jater a k plísňovým sýrům.

VINAŘSTVÍ YEALANDS ESTATE – NOVÝ ZÉLAND

Když byly první keře révy vinné v roce 2002 sázeny v oblasti Seaview v údolí Awatere, mnoho lidí si myslelo, že prudké profily (kontury) úpatí kopců budou příliš náročné na pěstování révy vinné. Názor Yealands byl odlišný. Pod vlivem lásky k zemi Petr Yealands, majitel vinařství, uvažoval jinak.
Často pracující sám pozdě do noci Petr řídil úpravy země (terénu). Byly zarovnávány strže, terasovány kopce a vysazovány řady sazenic za použití GPS vytýčení. Drsná rozeklaná pastevecká zem byla změněna na udržitelnou vinařskou oblast.

Vinařství YEALANDS ESTATE je nyní největší privátní vinařství na Novém Zélandě a ukazuje inovativní ekologickou udržitelnost.
Hrozny a víno jsou pečlivě (opatrně) zpracovány od vinohradu do láhví s použitím nízkodopadových metod, aktuálních zelených technologií a některých velmi tvořivých myšlenek.
Vinařství YEALANDS ESTATE patří do malé skupinky firem z celého světa, která dosáhla (získala) na certifikát CarboNZero a první na Novém Zélandě měří a eliminuje skleníkové plyny.

Využívá dešťové vody, výroby energie z větrných a solárních elektráren – všechny aspekty projektu vinařství a operací jsou směrovány k využívání obnovitelných zdrojů.
Ve vinohradech jsou ekologické iniciativy rovněž výrazné. Můžeme tu najít více než 20 mokřin vytvořených (zbudovaných) pro ochranu a rozmnožování (přitáhnutí) místních druhů a rovněž mezi vinohrady stádo pasoucích se Baby-doll miniaturních ovcí. Jsou příliš malé, takže nedosáhnou na hrozny (ovce normální velikosti hrozny spásají). Tyto pintu velké živé „plečky“ obstarávají celoroční sekání plevelů, eliminaci škůdců včetně přírodního hnojení.